logo
  盈华神工—铜镜艺术精粹

  12月19日 星期四 晚上20:30

  上海匡时2019秋季拍卖会

  拍品编号: 0601-0812  拍品数量 :212

  总成交额: 人民币 4919.930万

  图录号 作者 作品名称 质地 尺寸 估价 成交价
  0601 直径11.6cm;重287g 50000~80000 RMB 172,500
  0602 直径6.6cm;重28g 无底价 RMB 25,300
  0603 直径10.6cm;重93g 20000~50000 RMB 25,300
  0604 直径8.4cm;重108g 200000~400000 RMB 667,000
  0605 直径9.1cm;重146g 20000~50000 RMB 115,000
  0606 直径11.6cm;重160g 300000~500000 RMB 862,500
  0607 直径10.2cm;重100g 20000~30000 RMB 92,000
  0608 直径15.9cm;重244g 20000~30000 RMB 23,000
  0609 直径22.3cm;重718g 无底价 RMB 97,750
  0610 直径14.5cm;重210g 无底价 RMB 28,750
  0611 直径8cm;重109g 无底价 RMB 69,000
  0612 直径17.5cm;重396g 180000~200000 RMB 230,000
  0613 直径18.8cm;重477g 无底价 RMB 86,250
  0614 直径12.4cm;重230g 100000~200000 RMB 115,000
  0615 直径8cm;重121g 无底价 RMB 34,500
  0616 直径11.3cm;重213g 200000~300000 未成交
  0617 直径19cm;重603g 100000~150000 RMB 172,500
  0618 直径16.7cm;重300g 100000~200000 RMB 402,500
  0619 直径11.5cm;重120g 无底价 RMB 17,250
  0620 直径12.6cm;重187g 无底价 RMB 13,800
  0621 直径24cm;重730g 600000~800000 RMB 920,000
  0622 直径17cm;重427g 80000~100000 RMB 149,500
  0623 直径18.8cm;重430g 20000~50000 RMB 69,000
  0624 直径19.5cm;重735g 800000~1200000 RMB 1,035,000
  0625 直径24cm;重685g 45000~50000 RMB 51,750
  0626 四乳四兽镜直径8cm;重91g;单圈铭文镜直径9cm;重151g 无底价 RMB 9,200
  0627 直径9.3cm;重183g 无底价 RMB 9,200
  0628 直径10.3cm;重72g 无底价 RMB 4,600
  0629 直径10.5cm;重266g 无底价 RMB 28,750
  0630 直径15.3cm;重353g 无底价 RMB 20,700
  0631 直径19cm;重1015g 250000~300000 未成交
  0632 直径15.7cm;重594g 20000~30000 未成交
  0633 直径18.5cm;重833g 20000~50000 RMB 23,000
  0634 直径15.1cm;重591g 无底价 RMB 40,250
  0635 直径18.8cm;重701g 200000~300000 RMB 402,500
  0636 直径13.8cm;重444g 20000~30000 未成交
  0637 直径13.2cm;重262g 无底价 RMB 25,300
  0638 直径11.8cm;重414g 无底价 RMB 23,000
  0639 直径10cm;重206g 无底价 RMB 13,800
  0640 直径16.4cm;重712g 80000~100000 未成交
  0641 直径13.3/10.3/8.7cm;重436/212/155g 无底价 RMB 23,000
  0642 直径11.2cm;重296g 无底价 RMB 34,500
  0643 直径10.8cm;重217g 无底价 RMB 32,200
  0644 直径13cm;重482g 无底价 RMB 51,750
  0645 直径14cm;重452g 30000~50000 RMB 112,700
  0646 直径18.5cm;重950g 100000~150000 未成交
  0647 直径15.1cm;重502g 无底价 RMB 11,500
  0648 直径18.5cm;重785g 350000~450000 RMB 517,500
  0649 直径12cm;重311g 无底价 RMB 6,900
  0650 直径15.7cm;重484g 1000000~1500000 RMB 1,265,000
  共 212 件拍品 首页上一页1[2][3][4][5]下一页尾页

  联系我们

  北京市 朝阳区 阜通东大街1号院
  望京SOHO 塔1-A座-23层
  电话: +86 (10) 84400975/76/77
  电传: +86 (10) 84400978
  邮箱: council@council.com.cn

  您所关注

  匡时关注全球艺术品动态,并将及时更新公司的网页 与大家分享。

  您感兴趣的品类:

  • 中国书画
  • 瓷器杂项
  • 当代艺术
  • 佛教艺术
  • 珠宝尚品
  您所提供的个人资料,我们将会严格保密, 仅用于回答您的问题和评论,或用于用户 资料更新. 请阅读我们的保护隐私的规定。
  欧宝娱乐瓦伦西亚